Hotline: 0979 929 392
Đặt bàn ngay để nhận ưu đãi

Quà Quê Quán

Bánh gai Tứ Trụ - Thọ Xuân

Làng Mía thuộc hữu ngạn sông Chu, cách thị trấn Thọ Xuân khoảng 9 km về phía Tây, cách khu di tích lịch sử Lam Kinh khoảng

10,000đ
Thong ke